ฐานข้อมูลผลงาน ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
หน้าหลัก ค้นหา ผลงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 549
บทความรู้ทั่วไป 60
ผลงานวิจัย 3
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 1
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 613

ตัวอย่างผลงาน

1

หอมกลิ่นกล้วยไม้ ปรัชญาที่งดงามกับพันธุ์กล้วยไม้ที่งอกเงย

ระพี สาคริก

กรุงเทพฯ. 2545. 221 หน้า

2

การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง

ระพี สาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2546. 467 หน้า

3

เกาะโอกินาวากับอนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย

ระพี สาคริก

สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์;สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์. กรุงเทพฯ. 2530. 39 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

เกาะโอกินาวากับอนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย 113

ระพี สาคริก

สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์;สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์. กรุงเทพฯ. 2530. 39 หน้า

2

การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง 73

ระพี สาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2546. 467 หน้า

3

หอมกลิ่นกล้วยไม้ ปรัชญาที่งดงามกับพันธุ์กล้วยไม้ที่งอกเงย 64

ระพี สาคริก

กรุงเทพฯ. 2545. 221 หน้า

4

ตำรากล้วยไม้มาตรฐาน สำหรับนักเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย 35

ระพี สาคริก

สมาคมกล้วยไม้บางเขน. กรุงเทพฯ. 2500. 269 หน้า

5

ปรัชญาธรรมแห่งชีวิต 26

ระพี สาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2555. 288 หน้า